Not working with external clients

Tilgjengelighet


Not working with external clients
Rangering (basert på sidevisninger) 12. av 674 mest populær i Bergen
Bevilling siden 1984

Om Jon Olav Holvik


Gjennom min praksis i offentlig forvaltning, påtalemyndighetene og forsikring, har jeg opparbeidet god erfaring innen nevnte rettsområder. Jeg har drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskap siden 1989. I denne perioden på over 30 år har jeg arbeidet spesielt med rådgivning og prosedyre. Som ansatt i forsikringsselskap, arbeidet jeg med erstatningssaker – herunder personskadesaker i forbindelse med trafikkulykker, arbeidsulykker og ordinære ulykkesskader. Dette området har også vært ett av mi...

Se mer

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Rangering


Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Jon Olav Holvik rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

12. av 674 mest populær i Bergen 67 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Jon Olav Holvik

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Jon Olav Holvik til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Jon Olav Holvik

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand