Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 2. av 35 mest populær i Kristiansund

Om Line Karlsvik


Line Karlsvik er en advokat i Kristiansund og jobber for Advokatfirmaet Juridix AS. Selskapet har 1 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Postboks 2101 Løkkemyra, 6502 Kristiansund Besøksadressen er Bytesteinen 1, 6517 KRISTIANSUND N. På Advokatguiden har Line Karlsvik 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 79 sidevisninger.

Kompetanseområder


Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter og profilvisninger. Antall anmeldelser, den samlede poengsum og antall profilvisninger er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Line Karlsvik rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

2. av 35 mest populær i Kristiansund 79 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Line Karlsvik

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Line Karlsvik til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Line Karlsvik

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
Tilgjengelighet
Kvalitet på arbeidet
Gjennomføring
Kommunikasjon

Adresse


Postadresse

Postboks 2101 Løkkemyra

6502 Kristiansund

Besøksadresse

Bytesteinen 1

6517 KRISTIANSUND N

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.