Rangering (basert på sidevisninger) 1. av 5395 mest populær i Oslo
Pris Gjennomsnitt
Lisensiert siden 1986

Om Per Danielsen

Per Danielsen er advokat i Oslo med Møterett for Høyesterett og jobber for Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS. Selskapet har syv medarbeidere og tar oppdrag over hele landet, også på nett. Tre advokater er registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Postboks 6655 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Besøksadressen er St. Olavs gate 21B 3. etg., 0165 OSLO.

Se mer

Kompetanseområder

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Per Danielsen rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

1. av 5395 mest populær i Oslo 2608 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Per Danielsen

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Per Danielsen til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Per Danielsen

Klikk for å vurdere

Anmeldelse Hjelp med ikke utbetalt lønn

En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. oktober 2020

5.0
Hjelp med ikke utbetalt lønn

Per Danielsen er en person som er lojal med meg og rettferdig! Det har har stilt opp å gjort til nå er helt tipp topp tommel opp. Jeg har fulgt hans råd hele veien, selv om min mage følelse har ment noe annet, så har ting godt riktig vei for meg! En stor støtte spiller og Lene seg på.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
4.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
4.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Har du ikke penger å tape, styr unna advokat Per Danielsen.

En tidligere klient skrev en anmeldelse 11. oktober 2020

1.0
Har du ikke penger å tape, styr unna advokat Per Danielsen.

Denne advarselen er intet mer enn en dokumentert subjektive mening, men sannsynligheten for å havne på injurielisten til Per Danielsen økes ved at vi offentliggjør disse offentlige dokumentene. For å vise at vår misnøye ikke kun er en ren subjektiv oppfatning, vises til tre sitater; 1) 26.03.2012 Borgarting lagmannsrett (12-036782ASK-BORG/04) "Lagmannsretten er også enig med tingretten at advokat Danielsens forhold er utilbørlige." 2) 26.04.2013 Borgarting lagmannsrett (13-008100ASK-BORG/04) (s.37). ” En advokat må i alminnelighet antas å ha forutsetninger for å utarbeide en stevning som oppfyller lovens krav.” 3) 22.12.2014 Borgarting lagmannsretts dom s. 16 første avsnitt:” Advokat Danielsen manglet dermed prosessfullmakt fra ca 110 dykkere for tingretten og 12 dykkere fra lagmannsretten” Advokat Danielsens inntreden i dykkersaken ble katastrofal. Han hevdet overfor retten at han representerte så si samtlige dykkere, sannheten er at ha har representert et svært lite mindretall. Det ble en lang, dyr og traumatisk opplevelse med tap etter tap etter tap for klientene. Styr unna! Tom Engh og Esten Fløistad

Juridiske ferdigheter
1.0
Tilgjengelighet
1.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
1.0
Kommunikasjon
1.0
Anmeldelse God advokatbistand

En tidligere klient skrev en anmeldelse 16. september 2020

5.0
God advokatbistand

I anledning rettslig tvist for domstolene har jeg mottatt bistand fra Per Danielsen. Som klient merker man at Per Danielsen har "tyngde" med stor og lang erfaring. Dyktig og tydelig i møter. Tilgjengelig erfarte jeg også at Per Danielsen kunne være utenom normal kontortid, noe som er fint dersom det er noe viktig. Om saken også tas til behandling ved Høyesterett, har Per Danielsen også møterett og erfaring derfra, som er en fordel. Jeg anbefaler gjerne Per Danielsen.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Veldig god bistand

En tidligere klient skrev en anmeldelse 15. september 2020

5.0
Veldig god bistand

Jeg og min familie har blitt bistått av Advokatfirmaet Danielsen og Co AS Oslo ved hovedsaklig Adv. Per Danielsen. Vi har fått meget tett oppfølging og også gunstige vilkår med rimelig salær. Per Danielsen har god arbeidskapasitet i svært omfattende saker som også er komplisert med ulike grader av utfordringer som han behandler med menneskelighet for oss som klient. Jeg har erfaring med andre advokater, og med det kan jeg uttale meg om at Per Danielsen er den beste til å ivareta tryggheten for sin klient, men også bidrar til at saken(e) blir håndtert på en forsvarlig måte. I de sakene som vi har blitt bistått med konkret så gjelder det sak imot Kristiansund N kommune - Helse- og omsorg som nektet å yte nødvendig helsehjelp på minstenivå, en vergemålssak, straffesak og også en offentlig skiftesak. I disse sakene så var det mange vanskelige problemstillinger som dukket opp hele veien som bl.a. gjelder offentlig forvaltning med det også et omfattende sakskompleks. Bemerkes her at disse problemene som nevnt er særdeles tung juridisk med det at man møter massiv motstand fra en mektig motpart altså det offentlige - sektor. Adv. Per Danielsen er uredd i saker som gjelder offentlige sektor - forvaltning. Vi vant fram i rettslig skritt imot kommunen ved å sikre nødvendig helsehjelp noe ingen andre advokater i Kongeriket Norge har klart å oppnå. I de øvrige sakene har vi mottatt svært god bistand med oppfølging. Adv. Per Danielsen tok seg også tid til å besøke oss i vårt hjem for å snakke om klassiske Britiske motorsykler som er utstilt inne i huset her. Vi vil anbefale Per Danielsen på det sterkeste til de som er i en juridisk floke. Takk Per Danielsen for din gode bistand. Det vil vi aldri glemme. Mvh Palle Funch Rasmussen m/familie.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Topp jobb.

En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. august 2020

5.0
Topp jobb.

Har ikke noe å klage på. Utmerket informasjon underveis i saken. Gode råd, som jeg har fulgt . Ser på Danielsen som en meget dyktig advokat.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Ypperste merke!

En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. august 2020

5.0
Ypperste merke!

Høyesterettsadvokat Per Danielsen er fremragende som advokat og pålitelig som ingen annen. Jeg har kjent ham litt siden gymnasiedagene, men i de siste fire årene har jeg fått personlig erfaring med ham som advokat, og det har vist meg at han er av ypperste merke! Han samarbeider og kommuniserer godt. Jeg har bare godt å si om ham!

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Hold deg langt unna!

En tidligere klient skrev en anmeldelse 19. august 2020

1.0
Hold deg langt unna!

Som tidligere klient til advokat Per Danielsen, vil jeg med dette dele min dyrekjøpte erfaring. Har du ikke tid til å lese alt, så er det korte budskapet at jeg på det STERKESTE vil ADVARE mot bruk av Per, Håkon Danielsen og Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS. Hvis det er noe jeg ikke er stolt av er den dagen vi valgte å satse på Per Danielsen. Men til mitt forsvar vi var gründere med liten rettslig erfaring, og med advokater, dommere og slikt. Og vi trodde Danielsens markedsføring på sine egne hjemmesider: At han hadde erfaring med injurie saker. Ingenting skulle vise seg å være med fra sannheten. Ca. 20 sider prosesspapirer skulle koste oss nærmere kr 700.000 - og det i en sak som vi tapte! Konkret er min oppfatning at Per Danielsen garanterte for at en sak som vi tapte i Stavanger Tingrett, senere skulle komme opp i Gulating Lagmannsrett. Han skriver bla. i en epost til oss den 21.02.2013: "... Jeg mener det er nokså klart at anken vil slippe igjennom silingsorganet". Det er mer til denne historien og du kan lese det hele på: http://advokat-danielsen.com

Advokat Per Danielsen

Svar fra Per Danielsen: 19. august 2020

Han her fremstår anonymt, men heter Steinar Kolnes og opptrer fanatisk som dårlig taper. Alle argumentene han bruker tapte han i vår inkassosak mot ham da han nektet betale, i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, se her: http://www.advokat-danielsen.no/images/links/Tingretten.pdf og http://www.advokat-danielsen.no/images/links/Lagmannsretten.pdf og http://www.advokat-danielsen.no/images/links/Hoyesterett.pdf. Kolnes er dessuten uredelig og opptrer ulovlig ved å ha opprettet et domene som krenker vårt domene og våre opphavsrettigheter. Nettstedet hans bruker han til å fremsette usannheter tilbakevist i dommene vi har lagt ut. Hadde vi lovet seier, ville Kolnes vunnet inkassosaken. Saken hans var tapt allerede i tingretten da vi ble bedt om å overta den, og vi forsøkte rette opp feil begått allerede. Saken måtte slippe igjennom «silingsorganet» i lagmannsretten, Det måtte altså skaffes tillatelse, og det fikk Kolnes dessverre ikke. Vi har alt vårt på det tørre.

Juridiske ferdigheter
1.0
Tilgjengelighet
1.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
1.0
Kommunikasjon
1.0
Anmeldelse Saken hadde ikke hold i virkeligheten, kostet 274.292,75 + 11.250 for Danielsen sin forlikskalge på salær.

En tidligere klient skrev en anmeldelse 22. mai 2020

1.0
Saken hadde ikke hold i virkeligheten, kostet 274.292,75 + 11.250 for Danielsen sin forlikskalge på salær.

Saken varte i 8.5 måneder, men vi fikk aldri treffe Danielsen. Dagen før rettsaken traff vi en fullmektig for 1 time. Danielsen lovet oss at saken skulle koste oss kr 15.000, men vi endte opp med over kr 19.000 for mail-utveksling mellom forsikringen og Danielsen (da forsikringen nektet å betale han timesatsen kr 3600 + mva i en nabosak). Saken ble kastet med en gang ved rettsaken, vi ble tilbudt rettsmekling av dommeren. Etter at stevningen ble tatt ut, sendte tingretten brev om orientering om rettsmekling til parter, fullmektig Aalaei svarte på dette brev slik: "Saksøker ser ikke at minnelig løsning kan oppnås mellom partene gjennom rettsmekling" uten at vi fikk vite om dette og fakturerte det på .75 time på feil dato. Jeg var i kontakt med Aalaei og spurte henne på persisk om dette, men fikk ingen opplysning. Vi brukte sparepenger til våre barn og kredittkort for å klare å betale regningene fra Danielsen. Vi ble klaget for salær da vi klaget inn Danielsen for Disiplinærnemden. Kontakt meg gjerne på abva68@yahoo.se om du har behov for info og dokumentasjon om alt for flere rare forhold i saken.

Advokat Per Danielsen

Svar fra Per Danielsen: 22. mai 2020

Denne klienten gikk mot vårt råd og tok forlik i retten i en nabotvist, til tross for at han mest sannsynlig ville vunnet saken. Nå angrer han, og da er det menneskelig, men usaklig, å la det gå utover advokaten. De fullmektigene vi hadde på saken, gjorde god jobb. Kritikken er basert på uriktigheter. Å påstå at vi lovet kjøre en rettssak for 15.000, er selvsagt ikke sant. Hvorfor betalte han mer da, som han selv opplyser? Beløpene er også sterkt overdrevet, samme med timesats. Helt useriøs og oppkonstruert kritikk fra en som ville ha hjelp, men som nå angrer på egne valg, dessverre, og klager i øst og vest til alt og alle i ren frustrasjon. Klagen hans på vår fakturering førte ikke frem. Vi tok forlik etterpå i Forliksrådet med ham, men han bare fortsetter. Gir seg aldri. Han underslår også at vi skaffet ham forsikringsdekning på kr. 100.000, så fremstillingen er helt forvrengt.

Juridiske ferdigheter
1.0
Tilgjengelighet
1.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
1.0
Kommunikasjon
1.0
Anmeldelse Etter min mening: Adv. Per Danielsen er ikke til å stole på og særs god til å fakturere

En tidligere klient skrev en anmeldelse 23. april 2020

1.0
Etter min mening: Adv. Per Danielsen er ikke til å stole på og særs god til å fakturere

Jeg har vært i rettssak om slutthonorar som han krevde av meg. Etter han hadde fått betalt over kr 170.000 for slett arbeide, så krevde han ytterligere kr 22.610. Jeg nektet å betale og ble stevnet. Jeg tapte i retten fordi kravet ble begrunnet med "mye jobb" (en jobb som var særdeles slett utført, var basert på feil faktum, misforståelser og delvis skivebom, delvis utført av en uhøflig og ukyndig advokatfullmektig i hans firma, for det som jeg oppfattet som dobbeltarbeide + opplæringskostnader av advokatfullmektigen), mens jeg var i den tro at det var kvalitet og redelighet som skulle honoreres. I flg. saksomkostningsoppgave til Vestfold Tingrett i hans rettsak overfor meg som klient, fremkommer at det er brukt tid og han har fått bistand, som beløper seg til ca. kr 155.000 (inkl. mva) - i hans streben for å innkreve kr 22.610,-. Saksomkostningene som jeg ble dømt til å betale, ble fastsatt til kr 7897. Jeg hadde ikke økonomi til å anke denne dommen. Advokat Per Danielsen er fra media godt kjent for å saksøke sine klienter når det viser seg at advokaten ikke gjør den jobben som var tiltenkt. Når han setter klienten i en vanskelig situasjon og ikke holder seg til avtale, går han til angrep på sin klient og fakturerer mange timer for unyttig arbeide. STYR UNNA: Det bør advares mot å bruke denne advokaten og firmaet hans. Kontakt meg gjerne på jteig@online.no om du har behov for det. Dokumenter og opptak er tilgjengelig.

Advokat Per Danielsen

Svar fra Per Danielsen: 23. april 2020

Her fremstilles alt feil. Som Teig innrømmer, nektet han betale det han skyldte oss. I Vestfold tingretten ble han dømt til å betale alt han skyldte, bare bruk denne lenken og les selv, så finner du dommen på nettet: https://www.advokat-danielsen.no/images/articles/121-H-Teig-tapte-i-Tingretten-P-Alminnelig-praksis.pdf Som det så treffende heter i dommen: "Advokatfirmaet har vunnet saken fullt ut." Det Teig påstår, er altså ikke riktig. Beviselig uriktig. Tar jeg ikke feil, synes alle som går til advokat det er riktig at man skal betale det som er avtalt. Advokater lever av å få betalt for sine tjenester. Vi også.

Juridiske ferdigheter
1.0
Tilgjengelighet
1.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
1.0
Kommunikasjon
1.0

Postadresse

Postboks 6655 St. Olavs plass

0129 Oslo

Besøksadresse

St. Olavs gate 21B 3. etg.

0165 OSLO

Se sammendrag

Juridiske ferdigheter
3.2
Tilgjengelighet
3.1
Kvalitet på arbeidet
3.2
Gjennomføring
3.1
Kommunikasjon
3.2
Gjennomsnitt
3.2 9 anmeldelser

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand