Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 5. av 12 mest populær i Skjetten
Bevilling siden 2020

Om Signe Sofie Lemona


Sofie Lemona arbeider som advokat med bred kompetanse innenfor de fleste sivilrettslige fagområdene, herunder både privat- og offentligrett. Primært arbeider hun med rettsområdene familie- og arverett med særlig vekt på arv, barnefordeling og samboerforhold. Videre arbeider hun særlig med husleierett, arbeidsrett og forvaltningsrett, herunder særlig utledingsrett og trygderett. Sofie prosederer jevnlig for domstolene. Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med rettsomr...

Se mer

Kompetanseområder


Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter. Antall anmeldelser og den samlede poengsum er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Signe Sofie Lemona rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

5. av 12 mest populær i Skjetten 36 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Signe Sofie Lemona

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Signe Sofie Lemona til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Signe Sofie Lemona

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Adresse


Postadresse

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.