Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 2. av 12 mest populær i Skjetten
Bevilling siden 2020

Om Signe Sofie Lemona


Sofie Lemona arbeider som advokat med bred kompetanse innenfor de fleste sivilrettslige fagområdene, herunder både privat- og offentligrett. Primært arbeider hun med rettsområdene familie- og arverett med særlig vekt på arv, barnefordeling og samboerforhold. Videre arbeider hun særlig med husleierett, arbeidsrett og forvaltningsrett, herunder særlig utledingsrett og trygderett. Sofie prosederer jevnlig for domstolene. Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med rettsomr...

Se mer

Kompetanseområder


Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Rangering


Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Signe Sofie Lemona rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

Trygde og helserett
Trygde og helserett 1. av 0 i Skjetten
1.
Forsikringsrett
Forsikringsrett 1. av 0 i Skjetten
1.
Tvisteløsing
Tvisteløsing 1. av 0 i Skjetten
1.
Fast eiendom
Fast eiendom 1. av 0 i Skjetten
1.
Prosedyre
Prosedyre 1. av 0 i Skjetten
1.
2. av 12 mest populær i Skjetten 35 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Signe Sofie Lemona

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Signe Sofie Lemona til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Signe Sofie Lemona

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Adresse


Postadresse

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand