5.0 1 anmeldelse
Rangering (basert på sidevisninger) 47. av 5394 mest populær i Oslo
Pris Gjennomsnitt
Lisensiert siden 2019

Om Hanne Sørlie Krogenæs

Hanne Krogenæs arbeider hovedsakelig med utlendingsrett, statsborgerrett, menneskerettigheter og strafferett. Hun jobber i tillegg med helse- og trygdesaker, arbeidsrett og andre sivile saker. Krogenæs tar også større utredningsoppdrag. Hun har lang erfaring med lovarbeid og har vært utvalgssekretær for NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap. Hun har videre vært konsulent for UNHCR som nasjonal ekspert på statsløshet. Krogenæs ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i ...

Se mer

Kompetanseområder

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Hanne Sørlie Krogenæs rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

Barnevern
Barnevern 8. av 15 i Oslo
8.
Advokat Hanne Sørlie Krogenæs

Hanne Sørlie Krogenæs

Rangert 8. av 15 Barnevern advokat i Oslo
Trygde og helserett
Trygde og helserett 4. av 7 i Oslo
Utlendingsrett
Utlendingsrett 1. av 2 i Oslo
1.
Menneskerettigheter
Menneskerettigheter 2. av 3 i Oslo
Forvaltningsrett
Forvaltningsrett 1. av 3 i Oslo
1.
47. av 5394 mest populær i Oslo 86 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Hanne Sørlie Krogenæs

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Hanne Sørlie Krogenæs til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Hanne Sørlie Krogenæs

Klikk for å vurdere

Anmeldelse Hanne Krogenæs, er en advokat kan anbefales til andre.

En tidligere klient skrev en anmeldelse 25. september 2020

5.0
Hanne Krogenæs, er en advokat kan anbefales til andre.

Jeg og kona mi fikk juridisk hjelp fra Hanne. Det var veldig profesjonell juridisk hjelp. Saken var med politi og utenlandsk departement. Hanne hadde veldig bra oversikt over saken og frister. Rask svarer på telefon eller epost. Hanne har menneskelig tilnærming til oss som personer med et problem og ikke bare som en kunde. Takk Hanne at du har kommet den kvelden og var hos oss hele veien. Mvh. Oleksii og Uliana.

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand