Advokatfullmektig Katrine Rong Holter

Katrine Rong Holter

Advokatfullmektig i Oslo

Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 628. av 5275 mest populær i Oslo

Om Katrine Rong Holter


Katrine Holter ble ansatt i Advokatfirmaet Sulland høsten 2019. Hun har bakgrunn som forsker fra Universitetet i Bergen, der hun avla sin doktorgrad i strafferett i januar 2020. Holter har også bred undervisningserfaring fra det juridiske fakultet. Hun ble uteksaminert fra samme universitet i 2013. For tiden arbeider Holter med å utvikle en ny lovkommentar til straffeloven på Lovdata. Høsten 2020 har hun gitt ut boken «Hensikt og omkringliggende begreper i strafferetten» på fagbokforlaget Karno...

Se mer

Kompetanseområder


Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter. Antall anmeldelser og den samlede poengsum er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Katrine Rong Holter rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

628. av 5275 mest populær i Oslo 24 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Katrine Rong Holter

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Katrine Rong Holter til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Katrine Rong Holter

Klikk for å vurdere

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.