Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 47. av 5273 mest populær i Oslo

Om Ida Kumrije Rusiti


Ida Kumrije Rusiti arbeider som forsvarer i straffesaker. Rusiti bistår også i utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD. Rusiti tar også oppdrag som bistandsadvokat. Rusiti ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2008. Hun fikk advokatbevilling i 2012. Rusiti startet egen praksis i 2014, og er tilknyttet advokatfelleskapet, Advokatene ved tinghuset. Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen a...

Se mer

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter. Antall anmeldelser og den samlede poengsum er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Ida Kumrije Rusiti rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

47. av 5273 mest populær i Oslo 150 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Ida Kumrije Rusiti

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Ida Kumrije Rusiti til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Ida Kumrije Rusiti

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Bevilling siden 2012

Adresse


Postadresse

C. J. Hambros plass 5

0164 Oslo

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.