Rang 97 i Oslo

Om Frode Lauareid

Frode Lauareid er en advokat i Oslo og jobber for KS-Kommunesektorens Organisasjon. Selskapet har 21 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo. Besøksadressen er Haakon VIIsgt. 9, 0161 OSLO. På Advokatguiden.no har Frode Lauareid 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 33 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Frode Lauareid her.

Kompetanseområder

Arbeidsrett
Familie og individ Arbeidsrett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse

Erstatningsrett
Familie og individ Erstatningsrett

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Menneskerettigheter
Internasjonal rett Menneskerettigheter

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Prosedyre
Prosedyre Prosedyre

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Forvaltningsrett
Regulatorisk Forvaltningsrett

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Rangeringsfaktorene antall anmeldelser, og den samlede totale poengsummen. Nedenfor kan du se hvordan Frode Lauareid sammenligner seg med andre advokater, i de juridiske kategoriene han jobber med.

97. av 5388 mest populær i Oslo 33 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Frode Lauareid

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Frode Lauareid til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Frode Lauareid

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand