Om Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS


Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS er en i Skjetten. Postadressen er Hvamstubben 17, 2013 Skjetten. Besøksadressen er Olavsgaard Kontorsenter,Skjetten, 2013 SKJETTEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 35 sidevisninger.

Kompetanseområder


Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.