Om Advokatfirmaet Borgen DA


Advokatfirmaet Borgen DA er en i Hokksund. Postadressen er Postboks 236, 3301 Hokksund. Besøksadressen er Vestre Nøstegate 21, 3300 HOKKSUND. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Borgen DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Område Hokksund

Advokater 3

Adresse


Postadresse

Postboks 236

3301 Hokksund

Besøksadresse

Vestre Nøstegate 21

3300 HOKKSUND

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.