Om Advokatfirma Sølverud AS


Advokatfirma Sølverud AS er en i Drammen. Postadressen er Bragernes Torg 13, 3017 Drammen. Besøksadressen er Bragernes Torg 13, 3017 DRAMMEN. På Advokatguiden har Advokatfirma Sølverud AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Kompetanseområder


Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Område Drammen

Advokater 1

Adresse


Postadresse

Bragernes Torg 13

3017 Drammen

Besøksadresse

Bragernes Torg 13

3017 DRAMMEN

Det tar bare et minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.