Total score
5.0 1 anmeldelse
Anmeldelse Erfaren og dyktig advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2022
Erfaren og dyktig advokat
5.0

Jeg var klient av Knapstad Larssen da hun jobbet i Bergen.Hun ivaretok meg på best mulig måte som klient samt saken hun førte for meg.Kathrine gjør et solid og gjennomført ardbeid og som er av høy kvalitet. Jeg gir henne de beste annbefalinger.

Se mer

Om Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS


Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS er en i Oslo. Postadressen er Grensen 3, 0159 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS 1 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 26 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS her.

Kompetanseområder


Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Anmeldelse av Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
Score
Utmerket
1 anmeldelse
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
1 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Erfaren og dyktig advokat
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2022
Erfaren og dyktig advokat
5.0
Anmeldelse for Kathrine Knapstad Larssen

Jeg var klient av Knapstad Larssen da hun jobbet i Bergen.Hun ivaretok meg på best mulig måte som klient samt saken hun førte for meg.Kathrine gjør et solid og gjennomført ardbeid og som er av høy kvalitet. Jeg gir henne de beste annbefalinger.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.