Total score
5.0 3 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Rogstad AS


Advokatfirmaet Rogstad AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 7073 St.Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadressen er Kristian Augusts gate 7 B, 0162 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Rogstad AS 3 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 74 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Rogstad AS her.

Kompetanseområder


Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Anmeldelse av Advokatfirmaet Rogstad AS
Score
Utmerket
3 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
3 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Solid Advokathjelp
En tidligere klient skrev en anmeldelse 6. oktober 2023
Solid Advokathjelp
5.0
Anmeldelse for Albion Vestby

Lawyer Review: Jeg hadde privilegiet av å jobbe med denne advokaten og var grundig imponert over hans profesjonalitet og ekspertise. Han holdt meg godt informert om presedenssaker relevante for min situasjon, slik at jeg hadde en klar forståelse av alle ...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Vunnet saker for meg og bekjente
En tidligere klient skrev en anmeldelse 28. august 2023
Vunnet saker for meg og bekjente
5.0
Anmeldelse for Albion Vestby

Gir denne anmeldelsen da vedkommende har vunnet flere saker for meg og bekjente. Behagelig å ha en advokat som vinner selv mot dårlig odds.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Dyktig og engasjert advokat som tar deg og saken din på alvor
En tidligere klient skrev en anmeldelse om Avtale- og kontraktsrett 8. april 2021
Dyktig og engasjert advokat som tar deg og saken din på alvor
5.0
Anmeldelse for Barbro Paulsen

Jeg hadde en svært god opplevelse av å få juridisk bistand og å bli representert av Barbro Paulsen. Barbro var tydelig i all kommunikasjon og etterlevde det hun hadde sagt at hun skulle gjøre. Hun diskuterte fortløpende saken min med advokatkollegaer og m...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 3 anmeldelser
Område Oslo
Advokater 23

Adresse


Postadresse

Postboks 7073 St.Olavs plass

0130 Oslo

Besøksadresse

Kristian Augusts gate 7 B

0162 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre