Total score

Om Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS


Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Rådhusgata 5 B, 0151 Oslo Besøksadressen er Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO. På Advokatguiden har Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 9 sidevisninger.

Kompetanseområder


Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.