Total score

Om Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA


Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1360 Vika, 0113 Oslo Besøksadressen er Fridtjof Nansens plass 9, 0160 OSLO. På Advokatguiden har Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre