Total score

Om Norsk Hydro ASA


Norsk Hydro ASA er en i Oslo. Postadressen er Postboks 980 Skøyen, 0240 Oslo. Besøksadressen er Drammensveien 264, 0283 OSLO. På Advokatguiden har Norsk Hydro ASA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 22 sidevisninger.

Kompetanseområder


Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.