Total score

Om Fend Advokatfirma DA


Fend Advokatfirma DA er en i Oslo. Postadressen er Universitetsgata 10, 0164 Oslo. Besøksadressen er Universitetsgata 10, 0164 OSLO. På Advokatguiden har Fend Advokatfirma DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 29 sidevisninger.

Kompetanseområder


Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.