Total score

Om Finans Norge Servicekontor


Finans Norge Servicekontor er en i Oslo. Postadressen er Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo Besøksadressen er Hansteens gate 2, 0253 OSLO. På Advokatguiden har Finans Norge Servicekontor 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 11 sidevisninger.

Kompetanseområder


Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Område Oslo
Advokater 3

Adresse


Postadresse

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Besøksadresse

Hansteens gate 2

0253 OSLO

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.