Totale poeng
5.0 3 anmeldelser
Anmeldelse Samvær sak og omsorgsovertakelse
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2021
5.0
Samvær sak og omsorgsovertakelse

Hun vill jeg anbefale til alle, Hun er sinnsykt god, Ble mektig imponert hva hun fikk til og hvor godt satte seg inn saken. Hun er veldig dyktig.

Se mer

Om Advokatene Christian Wiig & Co AS


Advokatene Christian Wiig & Co AS er en i Trondheim. Postadressen er Postboks 896 Sentrum, 7409 Trondheim. Besøksadressen er Munkegata 17, 7013 TRONDHEIM. På Advokatguiden har Advokatene Christian Wiig & Co AS 3 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 17 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatene Christian Wiig & Co AS her.

Kompetanseområder


Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Kjøp/salg, eiendomsregistrering, byggetillatelser, byggefeil, byggetvister, byggestandarder, utbygging, tomtegrenser, vann og avløp, enebolig, borettdlag, sameier

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Anmeldelse Samvær sak og omsorgsovertakelse
En tidligere klient skrev en anmeldelse 12. juni 2021
5.0
Anmeldelse for Malene Anette Holand
Samvær sak og omsorgsovertakelse

Hun vill jeg anbefale til alle, Hun er sinnsykt god, Ble mektig imponert hva hun fikk til og hvor godt satte seg inn saken. Hun er veldig dyktig.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Faglig dyktig
En tidligere klient skrev en anmeldelse 24. februar 2021
5.0
Anmeldelse for Malene Anette Holand
Faglig dyktig

Hun har flere ganger hjulpet meg i en meget betent sak. I stedet for å bli med på motpartens konfliktopphaussing, så var hun hele tiden rolig og saklig. Satte seg godt inn i alle aspekter ved sakene, fokuserte på sak og løsning og ikke konflikt. Dyktig i ...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Anmeldelse Malene Holand
En tidligere klient skrev en anmeldelse 23. februar 2021
5.0
Anmeldelse for Malene Anette Holand
Anmeldelse Malene Holand

Meget godt samarbeid. Malene var svært engasjert i min sak og så de utfordringene jeg sto i. Hun skrev gode og utfyllende prosesskriv ut i fra den informasjonen jeg ga henne og hennes kunnskap. Malene virket å være tilgjengelig nesten hele tiden, og ga b...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Område Trondheim

Advokater 6

Adresse


Postadresse

Postboks 896 Sentrum

7409 Trondheim

Besøksadresse

Munkegata 17

7013 TRONDHEIM

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 3 anmeldelser

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand