Total score
5.0 5 anmeldelser

Om Advokatene Christian Wiig & Co AS


Advokatene Christian Wiig & Co AS er en i Trondheim. Postadressen er Postboks 896 Sentrum, 7409 Trondheim Besøksadressen er Munkegata 17, 7013 TRONDHEIM. På Advokatguiden har Advokatene Christian Wiig & Co AS 5 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 25 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatene Christian Wiig & Co AS her.

Kompetanseområder


Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre