Total score

Om Fredrikstad kommune - Kommuneadvokaten


Fredrikstad kommune - Kommuneadvokaten er en i Fredrikstad. Postadressen er Postboks 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad Besøksadressen er Nygaardsgt 14-16, 1606 FREDRIKSTAD. På Advokatguiden har Fredrikstad kommune - Kommuneadvokaten 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 55 sidevisninger.

Kompetanseområder


Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre