Om Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS


Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS er en i Halden. Postadressen er Postboks 287, 1752 Halden. Besøksadressen er Tollbugata 5, 1767 HALDEN. På Advokatguiden har Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 20 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Område Halden
Advokater 3

Adresse


Postadresse

Postboks 287

1752 Halden

Besøksadresse

Tollbugata 5

1767 HALDEN

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.