Total score

Om Lin Advokater AS


Lin Advokater AS er en i Oslo. Postadressen er Storgata 11, 0155 Oslo Besøksadressen er Storgata 11, 0155 OSLO. På Advokatguiden har Lin Advokater AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 13 sidevisninger.

Kompetanseområder


GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.