Om Advokatfirmaet Hauge


Advokatfirmaet Hauge er en i Førde. Postadressen er Vievegen 169, 6812 Førde. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Hauge 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

Kompetanseområder


Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Område Førde
Advokater 2

Adresse


Postadresse

Vievegen 169

6812 Førde

Språk


Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.