Om Advokatfirmaet Hedenstad


Advokatfirmaet Hedenstad er en i Oslo. Postadressen er Postboks 33, 1109 Oslo. Besøksadressen er Bekkelagsveien 4c, 1177 OSLO. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Hedenstad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 2 sidevisninger.

Kompetanseområder


Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Område Oslo

Advokater 1

Adresse


Postadresse

Postboks 33

1109 Oslo

Besøksadresse

Bekkelagsveien 4c

1177 OSLO

Språk


Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.