Totale poeng

Om Advokatfirmaet Velund & Co DA

Advokatfirmaet Velund & Co DA er en i Kristiansund. Postadressen er Postboks 2213, 6503 Kristiansand. På Advokatguiden.no har Advokatfirmaet Velund & Co DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 5 sidevisninger.

Kompetanseområder

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand