Total score

Om Advokat Arne Laastad


Advokat Arne Laastad er en i Bergen. Postadressen er Postboks 271 Sentrum, 5804 Bergen. På Advokatguiden har Advokat Arne Laastad 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Kompetanseområder


Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.