Total score

Om Bergen kommune - Kommuneadvokaten


Bergen kommune - Kommuneadvokaten er en i Bergen. Postadressen er Postboks 7700, 5020 Bergen. På Advokatguiden har Bergen kommune - Kommuneadvokaten 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 70 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre