Om Bergen kommune - Kommuneadvokaten

Bergen kommune - Kommuneadvokaten er en i Bergen. Postadressen er Postboks 7700, 5020 Bergen. På Advokatguiden.no har Bergen kommune - Kommuneadvokaten 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 6 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Bergen kommune - Kommuneadvokaten her

Kompetanseområder

Trygde og helserett
Familie og individ Trygde og helserett

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Arbeidsrett
Familie og individ Arbeidsrett

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Barnevern
Familie og individ Barnevern

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Forvaltningsrett
Regulatorisk Forvaltningsrett

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand