Total score
4.0 1 anmeldelse

Om Advokat Ragnar Falck Paulsen


Advokat Ragnar Falck Paulsen er en i Stavanger. Postadressen er Postboks 603 Sentrum, 4003 Stavanger. På Advokatguiden har Advokat Ragnar Falck Paulsen 1 anmeldelser og 4.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokat Ragnar Falck Paulsen her.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Anmeldelse av Advokat Ragnar Falck Paulsen
Score
Utmerket
0 anmeldelser
God
1 anmeldelse
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
1 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Samværsproblematikk
En tidligere klient skrev en anmeldelse 2. juni 2022
Samværsproblematikk
4.0
Anmeldelse for Ragnar Falck Paulsen

Bistand i forbindelse med samværsproblematikk, og god veiledning og støtte i forbindelse med rettssak.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
3.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
3.0
Kommunikasjon
3.0

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre