Total score

Om Advokat Arild Langenes


Advokat Arild Langenes er en i Oslo. Postadressen er Postboks 6761 St. Olavs plass, 0130 Oslo. På Advokatguiden har Advokat Arild Langenes 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 32 sidevisninger.

Kompetanseområder


Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre