Totale poeng

Om Advokatfirma Christensen Friis-Møller Pettersson DA


Advokatfirma Christensen Friis-Møller Pettersson DA er en i Sandvika. Postadressen er Postboks 400, 1302 Sandvika. På Advokatguiden.no har Advokatfirma Christensen Friis-Møller Pettersson DA 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 10 sidevisninger.

Kompetanseområder


Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand