Total score

Om Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn, avd. Florø, AS


Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn, avd. Florø, AS er en i Florø. Postadressen er Postboks 35, 6901 Florø. På Advokatguiden har Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn, avd. Florø, AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 3 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Område Florø

Advokater 2

Adresse


Postadresse

Postboks 35

6901 Florø

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.