Total score

Om Rettshjelpfirmaet Hermanrud


Rettshjelpfirmaet Hermanrud er en i Oslo. Postadressen er Postboks 8829 Youngstorget, 0028 Oslo. På Advokatguiden har Rettshjelpfirmaet Hermanrud 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 5 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Område Oslo
Advokater 1

Adresse


Postadresse

Postboks 8829 Youngstorget

0028 Oslo

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.