Om Advokat Adriana Aliti-Tilyard


Advokat Adriana Aliti-Tilyard er en i Oslo. Postadressen er Bogstadveien 60A, 0366 Oslo. Besøksadressen er Bogstadveien 60A, 0366 Oslo. På Advokatguiden har Advokat Adriana Aliti-Tilyard 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 38 sidevisninger.

Kompetanseområder


HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Område Oslo
Advokater 1

Adresse


Postadresse

Bogstadveien 60A

0366 Oslo

Besøksadresse

Bogstadveien 60A

0366 Oslo

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.