Total score

Om Norsk Rikskringkasting AS, Jur. avd. (NRK)


Norsk Rikskringkasting AS, Jur. avd. (NRK) er en i Oslo. Postadressen er Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo Besøksadressen er Bj. Bjørnsons plass 1, 0340 OSLO. På Advokatguiden har Norsk Rikskringkasting AS, Jur. avd. (NRK) 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 23 sidevisninger.

Kompetanseområder


Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre