Slik fungerer anmeldelser på Advokatguiden

Anmeldelsen blir sendt til advokaten. Anmelderen må oppgi sitt fulle navn og verifisere sin e-postadresse. Vi loggfører hans eller hennes IP-adresse.

Slik fungerer anmeldelser på Advokatguiden
Taushetsplikten er alltid beskyttet

Taushetsplikten er alltid beskyttet

Brukeren har på forhånd skriftlig akseptert å oppheve advokatens taushetsplikt om klientforholdet. Advokaten kan derfor vurdere ektheten av anmeldelsen. Advokaten får ikke se innholdet av selve anmeldelsen. Advokaten får kun opplyst hvilken klient som har skrevet anmeldelsen. Han eller hun blir deretter bedt om å bekrefte eller avvise at det har foreligget et klientforhold.

Taushetsplikten er alltid beskyttet
Advokaten bekrefter klientforholdet

Advokaten bekrefter klientforholdet

Anmeldelsen blir automatisk publisert dersom advokaten bekrefter klientforholdet. Advokaten kan da se anmeldelsen på sin profil, og eventuelt skrive et offentlig tilsvar. Dette ivaretar advokatens tilsvarsrett.

Advokaten bekrefter klientforholdet
Advokaten bekrefter ikke klientforholdet

Advokaten bekrefter ikke klientforholdet

Dersom advokaten avkrefter klientforholdet skjules anmeldelsen. For å dokumentere klientforholdet, forbeholder Advokatguiden seg retten til å kontakte tidligere klienter. Dette kan føre til at anmeldelsen likevel blir publisert.

Advokaten bekrefter ikke klientforholdet
Dersom advokaten ikke svarer...

Dersom advokaten ikke svarer...

Dersom ikke advokaten logger inn for å bekrefte klientforholdet, blir anmeldelsen automatisk publisert på hans eller hennes profil etter 2 uker. Advokatguiden vurderer alle anmeldelser opp i mot strenge kvalitetskriterier.

Dersom advokaten ikke svarer...
Nå som du vet alt om anmeldelser

Finn en god advokat nær deg

Ved å sammenligne tusenvis av profiler, hjelper vi deg med å finne den beste advokaten for ditt behov