Slik fungerer anmeldelser på Advokatguiden

Anmeldelser på Advokatguiden.no fungerer ved at en innkommen anmeldelse blir sendt til advokaten anmeldelsen gjelder. Anmelderen må opplyse sitt fulle navn og verifisere sin e-postadresse. Vi loggfører hans eller hennes IP-adresse i systemet.

Slik fungerer anmeldelser på Advokatguiden

Brukeren har på forhånd skriftlig akseptert å oppheve advokatens taushetsplikt vedrørende klientforholdet, på en slik måte at advokaten kan vurdere ektheten av anmeldelsen.

Advokaten får ikke se innholdet i selve anmeldelsen - kun opplyst hvilken klient som har skrevet den. Han eller hun blir deretter bedt om å bekrefte eller avvise at det har foreligget et faktisk klientforhold.

Ved bekreftelse av kundeforhold

Dersom advokaten bekrefter klientforholdet publiseres anmeldelsen automatisk. Advokaten kan da se anmeldelsen på sin profil og eventuelt skrive et offentlig tilsvar. Dette ivaretar advokatens tilsvarsrett.

Ved bekreftelse av kundeforhold

Ved avkrefting av kundeforhold

Dersom advokaten derimot avkrefter klientforholdet skjules anmeldelsen. Advokatguiden forbeholder seg retten til å kontakte tidligere klienter og be om dokumentasjon på klientforholdet. Dette kan medføre at anmeldelsen likevel blir publisert.

Ved avkrefting av kundeforhold

Logg deg inn for å bekrefte/avkrefte

Dersom advokaten ikke logger inn for å bekrefte klientforholdet overhodet, blir anmeldelsen publisert på hans eller hennes profil automatisk etter 2 uker. Advokatguiden har et moderatorkorps som ser gjennom alle anmeldelser og vurderer de opp i mot våre strenge kvalitetskriterier.

Logg deg inn for å bekrefte/avkrefte