Slik fungerer anmeldelser på Advokatguiden

Anmeldelser på Advokatguiden fungerer ved at en innkommen anmeldelse blir sendt til advokaten anmeldelsen gjelder. Anmelderen må opplyse sitt fulle navn og verifisere sin e-postadresse. Vi loggfører hans eller hennes IP-adresse i systemet.

Slik fungerer anmeldelser på Advokatguiden
Taushetsplikten bevares - alltid

Taushetsplikten bevares - alltid

Brukeren har på forhånd skriftlig akseptert å oppheve advokatens taushetsplikt vedrørende klientforholdet, på en slik måte at advokaten kan vurdere ektheten av anmeldelsen. Advokaten får ikke se innholdet i selve anmeldelsen - kun opplyst hvilken klient som har skrevet den. Han eller hun blir deretter bedt om å bekrefte eller avvise at det har foreligget et faktisk klientforhold.

Taushetsplikten bevares - alltid
Advokaten bekrefter klientforholdet

Advokaten bekrefter klientforholdet

Dersom advokaten bekrefter klientforholdet publiseres anmeldelsen automatisk. Advokaten kan da se anmeldelsen på sin profil og eventuelt skrive et offentlig tilsvar. Dette ivaretar advokatens tilsvarsrett.

Advokaten bekrefter klientforholdet
Advokaten bekrefter ikke klientforholdet

Advokaten bekrefter ikke klientforholdet

Dersom advokaten derimot avkrefter klientforholdet skjules anmeldelsen. Advokatguiden forbeholder seg retten til å kontakte tidligere klienter og be om dokumentasjon på klientforholdet. Dette kan medføre at anmeldelsen likevel blir publisert.

Advokaten bekrefter ikke klientforholdet
Dersom advokaten ikke svarer...

Dersom advokaten ikke svarer...

Dersom advokaten ikke logger inn for å bekrefte klientforholdet overhodet, blir anmeldelsen publisert på hans eller hennes profil automatisk etter 2 uker. Advokatguiden har et moderatorkorps som ser gjennom alle anmeldelser og vurderer de opp i mot våre strenge kvalitetskriterier.

Dersom advokaten ikke svarer...
Nå som du vet alt om anmeldelser

Finn en god advokat nær deg

Vi hjelper deg å finne en advokat som passer dine behov ved å sammenligne tusenvis av profiler