Personvernerklæring

Behandlingsansvar

Advokatguiden AS (heretter kalt Advokatguiden) er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger, herunder innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse bruksmåtene, som gjøres gjennom Advokatguiden.no. Advokatguiden har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen (LOV-2018-06-15-38 om behandling av personopplysninger som gjennomfører forordning (EU) 2016/679 "GDPR") samt eventuelle forskrifter til denne. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om behandlingene Advokatguiden er behandlingsansvarlig for.

 

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som person. Denne erklæringen oppdateres fortløpende. En oppdatert versjon vil alltid finnes tilgjengelig på www.advokatguiden.no.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn i hovedsak opplysninger om deg i følgende situasjoner:

 • Når du ønsker å legge igjen en anmeldelse av en advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper
 • Når du ber om tilbud på advokattjenester
 • Når du gjør krav på en advokatprofil på våre nettsider
 • Når du samtykker til at vi kontakter deg i markedsføringsøyemed, eksempelvis i forbindelse med påmelding til et nyhetsbrev eller lignende
 • Når du besøker vår hjemmeside advokatguiden.no

Opplysninger som typisk samles inn er navn, adresse, mobil/telefon, e-postadresse og firmatilknytning. I tillegg samler vi inn ulik teknisk informasjon, slik som nettleserstatistikk, IP-adresse, m.m. Hvis du er registrert som advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper kan vi også innhente informasjonen om deg fra ulike åpne kilder og databaser og publisere på vår nettside.

Hva registreres når du gjør krav på en advokatprofil?

Når du gjør krav på en advokatprofil, registreres blant annet følgende opplysninger: e-postadresse passord (kryptert) beskrivelse av dine tjenester, firmatilknytning, juridiske fagområder herunder også stikkord og kontaktinformasjon.

Hva registreres når du ber om tilbud på advokattjenester?

Når du ber om tilbud på advokattjenester, registreres blant annet følgende opplysninger: din e-postadresse, navn, ønskede juridiske fagområder og din øvrige kontaktinformasjon.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Opplysninger om advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere lagres så lenge vedkommende er yrkesaktiv og tilbyr sine tjenester og det er ingen grunn til å tro at vedkommende i fremtiden ikke vil gjenoppta sitt virke som advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper.For andre brukere lagres opplysningene i maksimalt 10 år.

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Det er flere årsaker til at slike informasjonskapsler plasseres. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester skal fungere, mens andre plasseres for å kunne analysere bruken av nettsiden.På vår webside bruker vi både informasjonskapsler som er sesjonsbasert (slettes når du lukker nettleseren, brukes til å registrere bruk av og valg på nettsiden) og faste informasjonskapsler (beholdes for gitte perioder, blant annet relatert til innlogging og preferanser).

Webanalyse

Vi bruker Google Analytics for statistikk og informasjon om bruk av våre nettsider. Vi bruker Mailchimp for å administrere våre nyhetsbrevlister og utsendelse av nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

Publisere informasjon om en advokat

Når vi publiserer informasjon om en advokat på våre advokatguiden.no gjør vi dette for å tilby en samfunnsnyttig informasjonstjeneste. Dette er i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Publisere en vurdering av en advokat

Dersom du ønsker å avlegge en vurdering av en advokat, så behandler vi personopplysninger om deg og den relevante advokaten for å oppfylle vår avtale med deg i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a). Behandlingen har også grunnlag i den berettigede interessen forbrukerne har av at slike vurderinger er publisert av hensyn til konkurranse og muligheten for bedre advokattilbud. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Tilbud på advokattjenester

Dersom du ønsker å be om tilbud på advokattjenester, så behandler vi personopplysninger om deg for å oppfylle en avtale med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Dersom du samtykker til at vi kan markedsføre våre tjenester mot deg, så er behandlingsgrunnlaget for markedsføring personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

Besøke våre nettsider

Når du besøker vår nettside advokatguiden.no samler vi inn teknisk informasjon. Denne informasjonen behandles ifm. analyse og forbedring av våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler og analyse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle våre nettsider og tjenester.

Utlevering til tredjepart

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjepart etter avtale med deg, eller når vi finner det formålstjenlig å benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleravtale med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandlingen av opplysningene som hos oss og en behandling hos tredjepart i henhold til personopplysningsloven.

Informasjonssikkerhet

Basert på en risikoanalyse rundt behandlingen av personopplysninger har vi gjennomført egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre dine personopplysninger.

Tiltakene sikrer:

 • Konfidensialitet; Kun autoriserte brukere har tilgang til personopplysningene.
 • Integritet; Nøyaktighet og fullstendighet av personopplysningene, sikkerhet mot uautorisert endring og sporbarhet av endringer.
 • Tilgjengelighet; Personopplysninger er tilgjengelig for autoriserte personer ved behov. Vi har alminnelige sikkerhetslogger i systemene hvor all bruk av systemet blir registrert.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til oss på support@advokatguiden.no eller brev til:

Advokatguiden AS
c/o Journey Agency Norway AS
Hoffsveien 4
0275 Oslo
NorgeFølgende rettigheter kan utøves av deg:

 • Innsyn i egne opplysninger; Du kan kreve kopi av personopplysninger vi behandler om deg.
 • Korrigering av personopplysninger; Du kan be om korrigering av personopplysninger vi behandler om deg.
 • Sletting av personopplysninger; I gitte situasjoner kan du be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger; I noen situasjoner kan du be om begrensning i behandlingen av personopplysninger vi behandler om deg.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger; Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger om deg.
 • Dataportabilitet; Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på support@advokatguiden.no. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du på datatilsynet.no.