Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 1. av 5 mest populær i Gran

Om Bendik Støen Thoresen


Bendik studerte ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2008. Han startet sin egen advokatpraksis i 2011. Bendik har omfattende prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Hans spesialområder er strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat samt barne- og familiesaker og barnevernssaker. Bendik arbeider også med erstatningssaker og alminnelig kontraktsrett.

Se mer

Kompetanseområder


Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering


Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Bendik Støen Thoresen rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

1. av 5 mest populær i Gran 32 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Bendik Støen Thoresen

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Bendik Støen Thoresen til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Bendik Støen Thoresen

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Adresse


Postadresse

Postboks 20

2711 Gran

Besøksadresse

Storgata 21

2750 Gran

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand