Rangering 6 i Kristiansand
Pris Gjennomsnitt

Om Janken Benestad

Mine fagområder Foreldretvister: Juridisk rådgivning og bistand i saker etter barneloven Utenrettslig og rettslig prosess ved fastsettelse av samvær, bosted og foreldreansvar Barnevern: Juridisk rådgivning og bistand i saker etter barnevernloven Oppstart og gjennomføring av undersøkelse Frivillig og tvungne hjelpetiltak Vedtak om akuttplassering og omsorgsovertakelse Fastsettelse av samvær ved akuttplassering og omsorgsovertakelse Rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak om aku...

Se mer

Kompetanseområder

Trygde- og helserett
Familie og individ Trygde- og helserett

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Barnevern
Familie og individ Barnevern

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Familie- og arverett
Familie og individ Familie- og arverett

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, barnefordeling, felleseie, vergemål

Tvisteløsing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Mord, voldtekt, mishandling, sedelighetssaker, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, søksmål, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Janken Benestad rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

6. av 168 mest populær i Kristiansand 120 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Janken Benestad

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Janken Benestad til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Janken Benestad

Klikk for å vurdere

Postadresse

Postboks 80

4662 Kristiansand

Besøksadresse

Tollbodgata 36

4614 KRISTIANSAND S

Språk

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand