5.0 2 anmeldelser
Rangering 69 i Oslo
Pris Gjennomsnitt
Lisensiert siden 2017

Om Estée Haugen Emami

Advokat Emami har mastergrad i rettsvitenskap. Hun skrev masteroppgave om partsrettigheter i barnevernssaker ved Universitetet i Oslo våren 2014. Etter studiene arbeidet Emami som advokatfullmektig og senere advokat i advokatfirmaet Familiens Advokat. Der arbeidet hun hovedsakelig innenfor området familierett og barnevern. I 2019 startet Emami advokatfirmaet Audiri AS. Advokat Emami har bistått i flere saker mot kommunen med gode resultater. Dette har vært saker om for eksempel omsorgsovertake...

Se mer

Kompetanseområder

Barnevern
Familie og individ Barnevern

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Familie- og arverett
Familie og individ Familie- og arverett

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, barnefordeling, felleseie, vergemål

Innvandring
Familie og individ Innvandring

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

Skilsmisse
Familie og individ Skilsmisse

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Tvisteløsing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Prosedyre
Prosedyre Prosedyre

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, sedelighetssaker, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, søksmål, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Estée Haugen Emami rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

69. av 5390 mest populær i Oslo 47 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Estée Haugen Emami

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Estée Haugen Emami til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Estée Haugen Emami

Klikk for å vurdere

Anmeldelse Barnevern

En tidligere klient skrev en anmeldelse 11. september 2020

5.0
Barnevern

Veldig god hjelp, støttende og tilgjengelig når jeg trengte en samtale uavhengig av dag eller tid. Virker svært dyktig innenfor området og anbefaler henne på det sterkeste.

Anmeldelse Meget Dyktig

En tidligere klient skrev en anmeldelse 11. september 2020

5.0
Meget Dyktig

Hun har gjort en utrolig dyktig jobb og kommunikasjon er helt topp. Hun vil jeg anbefale på det sterkeste.

Postadresse

Dronning Eufemias gate 16

0191 Oslo

Se sammendrag

Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
4.5
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 2 anmeldelser

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand