Rangering 21 i Oslo
Pris Gjennomsnitt
Lisensiert siden 1998

Om Øyvind Kaul Kragerud

Med 24 års erfaring som forretningsadvokat tilbyr jeg samme fagkunnskap som de største advokatfirmaene. Forskjellen er at jeg ikke delegerer arbeidet til fullmektiger men utfører det selv. Hver klient får tett oppfølging. Jeg bruker ikke juss for jussens skyld men for å nå kundens forretningsmessige mål. Målet er å ha de aller mest fornøyde klientene, og det forplikter i alle ledd av arbeidet. Kjerneklientene er små og mellomstore bedrifter. Jeg har lang erfaring på en rekke områder innen forre...

Se mer

Kompetanseområder

Pengekravsrett
Økonomi og finans Pengekravsrett

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Konkurs
Økonomi og finans Konkurs

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Forsikringsrett
Økonomi og finans Forsikringsrett

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Avtale- og kontraktsrett
Økonomi og finans Avtale- og kontraktsrett

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Tvisteløsing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forretningsjus
Selskapsrett Forretningsjus

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

M&A
Selskapsrett M&A

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Øyvind Kaul Kragerud rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

21. av 5389 mest populær i Oslo 136 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Øyvind Kaul Kragerud

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Øyvind Kaul Kragerud til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Øyvind Kaul Kragerud

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand