Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon

Tilgjengelighet


Tar i mot nye klienter Tilbyr online-konsultasjon
Rangering (basert på sidevisninger) 14. av 168 mest populær i Kristiansand

Om Erik Eriksen


Erik Eriksen er en advokat i Kristiansand og jobber for Sparebanken Sør. Selskapet har 3 ansatte registrert hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Postadressen er Postboks 200, 4662 Kristiansand Besøksadressen er Vestre Strandgate 27/29, 4611 KRISTIANSAND S. På Advokatguiden har Erik Eriksen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 43 sidevisninger.

Kompetanseområder


Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Rangering


Advokatguiden rangerer advokater basert på anmeldelser fra tidligere klienter og profilvisninger. Antall anmeldelser, den samlede poengsum og antall profilvisninger er avgjørende for rangeringen. Nedenfor kan du se hvordan Erik Eriksen rangerer sammenlignet med andre advokater innenfor samme juridisk fagområde.

14. av 168 mest populær i Kristiansand 43 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Erik Eriksen

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Erik Eriksen til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Erik Eriksen

Klikk for å vurdere

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
Tilgjengelighet
Kvalitet på arbeidet
Gjennomføring
Kommunikasjon
Bevilling siden 1992

Adresse


Postadresse

Postboks 200

4662 Kristiansand

Besøksadresse

Vestre Strandgate 27/29

4611 KRISTIANSAND S

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre