Rangering 7 i Kristiansund
Lisensiert siden 1984

Om Edvard Terje Eide

Edvard T. Eide er partner, har bred prosedyreerfaring innen ulike rettsfelt og møterett for Høyesterett. Han har i særlig grad bistått med rådgivning og prosedyre i forbindelse med omfattende entreprisetvister og som mangeårig fast advokat for bykommune. Han har også omfattende erfaring innenfor energirettslige spørsmål (vannkraft), odelsrett/ fast eiendoms rettsforhold, konkurs og finans. Eides spesialområder er entrepriseforhold, vann og vannkraft, fast eiendoms rettsforhold og offentlig- / ...

Se mer

Kompetanseområder

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Energi
Industri Energi

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Konkurs
Økonomi og finans Konkurs

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Prosedyre
Prosedyre Prosedyre

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Tvisteløsing

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Bank og finans
Regulatorisk Bank og finans

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Rangering

Advokatguiden beregner rangeringen av alle advokater, basert på anmeldelser de mottar fra tidligere klienter på vår plattform. Avgjørende rangeringsfaktorer er antall anmeldelser og den samlede poengsummen av disse. Nedenfor kan du se hvordan Edvard Terje Eide rangerer sammenlignet med andre advokater, i de juridiske kategoriene advokaten jobber med.

7. av 32 mest populær i Kristiansund 16 profilvisninger forrige måned

Skriv en anmeldelse av Edvard Terje Eide

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Edvard Terje Eide til en venn eller en kollega?

Svaret ditt på dette spørsmålet vil IKKE bli delt med Edvard Terje Eide

Klikk for å vurdere

Hvilken type juridisk hjelp trenger du?

Innhent gratis tilbud om advokatbistand