Total score

Om Telenor ASA - Advokatene i Telenor


Telenor ASA - Advokatene i Telenor er en i Fornebu. Postadressen er Postboks 800, 1331 Fornebu Besøksadressen er Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU. På Advokatguiden har Telenor ASA - Advokatene i Telenor 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 75 sidevisninger.

Kompetanseområder


GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre