Total score

Om Bærum kommune - Kommuneadvokaten


Bærum kommune - Kommuneadvokaten er en i Sandvika. Postadressen er Postboks 700, 1304 Sandvika Besøksadressen er Rådhustorget 4, 1337 SANDVIKA. På Advokatguiden har Bærum kommune - Kommuneadvokaten 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 156 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Oppholdstillatelse, asyl, arbeidsinnvandring

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre