Total score
1.7 1 anmeldelse
Anmeldelse Not as expected
En tidligere klient skrev en anmeldelse 20. mars 2020
Not as expected
1.7

Not the competence and quality expected

Se mer

Om Equinor ASA


Equinor ASA er en i Fornebu. Postadressen er Postboks 3, 1330 Fornebu Besøksadressen er Martin Linges vei 33, 1364 FORNEBU. På Advokatguiden har Equinor ASA 1 anmeldelser og 1.7 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 48 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Equinor ASA her.

Kompetanseområder


Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Anmeldelse Not as expected
En tidligere klient skrev en anmeldelse 20. mars 2020
Not as expected
1.7
Anmeldelse for Leif Cornelius Middelthon jr.

Not the competence and quality expected

Se mer
Juridiske ferdigheter
2.0
Tilgjengelighet
2.0
Kvalitet på arbeidet
1.0
Gjennomføring
2.0
Kommunikasjon
2.0

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.