Total score

Om Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS


Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er en i Lysaker. Postadressen er Postboks 334, 1326 Lysaker Besøksadressen er Strandveien 13, 1366 LYSAKER. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 17 sidevisninger.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre