Total score

Om Advokatfirmaet Hegg & Co AS


Advokatfirmaet Hegg & Co AS er en i Alta. Postadressen er Postboks 1224, 9504 Alta. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Hegg & Co AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 16 sidevisninger.

Kompetanseområder


Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Område Alta

Advokater 5

Adresse


Postadresse

Postboks 1224

9504 Alta

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.