Total score

Om Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS


Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS er en i Hamar. Postadressen er Postboks 194, 2302 Hamar Besøksadressen er Heidmanns gate 2, 2317 HAMAR. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 15 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.