Total score

Om Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS


Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS er en i Hamar. Postadressen er Postboks 194, 2302 Hamar Besøksadressen er Heidmanns gate 2, 2317 HAMAR. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 13 sidevisninger.

Kompetanseområder


samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre