Total score

Om Bane NOR SF


Bane NOR SF er en i Hamar. Postadressen er Postboks 4350, 2308 Hamar Besøksadressen er Schweigaards gate 33, 0191 OSLO. På Advokatguiden har Bane NOR SF 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 34 sidevisninger.

Kompetanseområder


Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Jordskifte, gårdsdrift, gårdsstøtte, gårdstilskudd

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre