Total score
5.0 3 anmeldelser

Om Advokatfirmaet Schjødt AS


Advokatfirmaet Schjødt AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 2022 Nordnes, 5817 Bergen Besøksadressen er Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Schjødt AS 3 anmeldelser og 5.0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 64 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Advokatfirmaet Schjødt AS her.

Kompetanseområder


Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør, skilsmissetvister, barnefordeling

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Anmeldelse av Advokatfirmaet Schjødt AS
Score
Utmerket
3 anmeldelser
God
0 anmeldelser
Gjennomsnittlig
0 anmeldelser
Under gjennomsnittet
0 anmeldelser
Ikke anbefalt
0 anmeldelser
Periode
3 anmeldelser som samsvarer med utvalget
Anmeldelse Absolutt en advokat å anbefale😊
En tidligere klient skrev en anmeldelse 30. august 2022
Absolutt en advokat å anbefale😊
5.0
Anmeldelse for Jarbjørg Grøtte

Svært godt fornøyd fra dag en med advokat Jarbjørg Grøtte 👍👌Hun er svært kunnskapsrik, faglig dyktig og pliktoppfyllende. Absolutt hel ved.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse En svært sjeldent god og effektiv advokat.
En tidligere klient skrev en anmeldelse 23. juli 2022
En svært sjeldent god og effektiv advokat.
5.0
Anmeldelse for Trym Landa

En svært lyttende og idealistisk personlighet - som fyller mer enn HELE rommet. En advokat med KORREKT yrkestittel - som vil sin klient kun det aller beste. Du føler virkelig at du har full oversikt over hva som befinner seg rundt den syvende svingen - fo...

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Anmeldelse Varmeste anbefaling
En tidligere klient skrev en anmeldelse 27. april 2020
Varmeste anbefaling
5.0
Anmeldelse for Arild Christian Dyngeland

Advokat Dyngeland har bistått meg i en rekke komplekse saker hvor det har vært tale om gjenopptagelse, benådning av Kongen i statsråd og mer ordinære saker. Aldri i tvil på jussen.

Se mer
Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0

Sammendrag


Juridiske ferdigheter
5.0
Tilgjengelighet
5.0
Kvalitet på arbeidet
5.0
Gjennomføring
5.0
Kommunikasjon
5.0
Gjennomsnitt
5.0 3 anmeldelser
Område Bergen
Advokater 139

Søkeord


ad hoc aksjeselskap aktiva åndsverk anleggseiendommer anleggsentreprenører ansettelse ansvarssaker arbeidsforhold arveoppgjør avgift avtalemekler bank barnefordeling bærekraftslov bedrageri bedriftsøkonomi bobehandling børs børs og finans børs og verdipapirer børsnoteringer bygg byggeprosjekter certeparti corporate compliance databekyttelse derivatrett derviater detaljhandel digital innovasjon eiendom eiendomsforvaltning eiendomsmegling eiendomsorganisering eiendomssalg eiendomstransaksjoner eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eierstrukturer eksport eksportfinansiering eleiekontrakter emisjoner energi entreprise erstatningkrav etableringer eu rett fassindustrien fast eiendom finans finansadvokat finansanalytiker finansielle tjenester finansiering fisjonering fondsforvaltning forfalskning formuerett forretningsrett forsikringsmegling forsikringsrett forurensning funsjoner fusjon fusjoner fusjonsmarked gass gassalg gassalgsavtaler gasslisenser gasstransport gdpr generasjonsskifter gjeldsforfølgelse gjeldsforhandling gjeldsforhandlinger gjeldsinndrivelse gruvedrift gruveindustrien håndverkeravtaler heleri hvitvasking icc ikt kontrakter immaterielle rettigheter import infrastruktur insolvens insolvents internasjonal erfaring internasjonal handel internasjonale handelsav internasjonale transkasj internasjonale tvister investering investeringer investeringsløsninger investeringsstruktur joint ventures kapitalforvaltning kapitalmarked kapitalmarkeder kapitalmarkedet kjøpserstatning klagesaker kommersielle rettigheter kommersielle tvister konkurranse konkurransetvister konkurs konkursbo kontrakter og avtaler kontraktinngåelse kontraktsforhandling kontraktsforhandlinger kontraktsrett kontraktsspørsmål kontraktstvister korrupsjon lånedokumentasjon lånetransaksjoner leasingavtaler leieforhod leiekontrakter lisenstranskasjoner maritim markedføring markedsrett media mergers mineraler nabotviste obligasjonsfinansiering obligasjonslån obligasjonsrett offentlige rammebetingel offentlige tvister offshore offshore prosjekter offshoreindustrien offshorekontrakter offshoretvister olje olje og gass olje og gass sektor oljeindustrien oljeservice oljevirksomhet omorganisering omstrukturering opphavsrett oppholdstillatelser oppkjøp oppkjøpsfinansiering økonomiske oppgjør pant panterett papirindustrien pensjon personvern petroleum petroleumskontrakter petroleumsrett plan og bygning prisrevisjoner private equity prosedyre prosessfullmektig prosjektfinansiering prosjektrådgivning prosjektstyring prosjektutvikling rådgivning refinansiering restrukturering restruktureringer reulering revisjon riggkontrakter samlivsbrudd scc seksjonering selskapsavtaler selskapskjøp selskapsrett selskapssalg selskapsstrukturer shipping sikkerhetsdokumentasjon sjørett skatt skatt og avgidter skatt og avgifter skatterådgivning skatterett skattetranskasjoner skatteunndragelse skip strafferett teknologi tinglysingsspørsmål transaksjoner transkasjoner transportrett tunneler tvangsfullbyrdelse. gjel tvangsinndrivelse tvangssalg tvist tvisteløsning tvister tvistesaker tvistløsninger uncitral utbygging utbyggingsavtaler-infras utredning venture capital verdipapirer verdipapirrett verdipapirtransaksjoner verft virksomhetsoverdragelse virksomhetssalg voldgift voldgiftsdommer voldsrett

Adresse


Postadresse

Postboks 2022 Nordnes

5817 Bergen

Besøksadresse

Ruseløkkveien 14

0251 Oslo

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre